Parlant sobre la escena alternativa a Timbre 4 , Argentina.

Talking about the alternative satges performance in Timbre 4 , Argentina.